Regulamin

1. Rezerwację można dokonać telefonicznie lub mailem

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o 14.00, kończy o 11.00 w dniu wyjazdu

3. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności

4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 30% zaliczki za pobyt na konto firmy Gama Ewa Kraszek. Jednocześnie wpłata zaliczki i tym samym
dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji

5. Niewpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji

6. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją

7. Opłata rezerwacyjna (przedpłata) jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takim przypadku zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty

8. Goście są proszeni o nie pozostawianie w swoich pokojach przedmiotów o wyższej wartości, gdyż nie poinformowanie w recepcji o ich istnieniu będzie skutkowało zwolnieniem od odpowiedzialności w przypadku ich kradzieży, zagubienia bądź uszkodzenia. Wszystkie przedmioty i rzeczy osobiste pozostawiane są w pokojach na własną odpowiedzialność.

9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz obiektu.

10. Dzieci do lat 3 pobyt bezpłatny.

11. Dzieci od 3 do 10 lat 50% zniżki. Należy udokumentować wiek dziecka (legitymacja szkolna lub paszport